Aanmelden

Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij ons niet rechtstreeks aankloppen voor hulp. Afhankelijk van het hulpaanbod dat wenselijk is, is er een andere aanmeldingsprocedure.

Hoe en wie kan aanmelden?

Hoe en wie kan aanmelden (en in welke regio we werken) vind je bij 'informatie voor professionelen'. Dit is terug te vinden onder het hulpaanbod. 

Via de link op de naam van de hulpverleningsvorm word je rechtstreeks naar de betrokken pagina geleid.

Aanmelden voor Crisishulp

Ons aanbod Crisishulp is enkel inzetbaar na beslissing van het Crisismeldpunt Oost-Vlaanderen.

Ons aanbod Crisishulp bestaat uit volgend hulpaanbod:

Aanmelden voor Contextbegeleiding

Thuisbegeleiding (TB) en Contextbegeleiding ''Signs of Safety' (CB 'SOfS)  worden enkel ingezet op beslissing van de jeugdrechtbank, het OCJ of het VK.

De intensieve kortdurende thuisbegeleiding (IKT)  is enkel inzetbaar via de Intersectorale toegangspoort. Hiervoor moet een A-document worden ingevuld.

Aanmelden voor CBAW

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW) is enkel inzetbaar via de Intersectorale toegangspoort. Hiervoor moet een A-document worden ingevuld.

 

Een goede, correcte aanmelding is belangrijk, want niemand is gebaat bij een ongeschikte hulpverleningsvorm. Bekijk daarom de lijst met indicaties en contra-indicaties grondig. Bij twijfel kun je ons uiteraard raadplegen.
 Om hulp vragen is geen teken van zwakte, maar van kracht." - Barack Obama