Thuisbegeleiding: Informatie voor professionelen

Doelgroep: gezinnen met kinderen met een chronische, ernstige en complexe opvoedingsproblematiek, waarbij de ontwikkeling van de kinderen bedreigd is door de gezinssituatie

Duur: 9 maanden (eenmalig verlengbaar met 3 maanden in het kader van netwerkherstel en ondersteuning)

Intensiteit: in de eerste 4 weken: 4u per week, daarna minstens 1,5u per week

Aanmelding: Onze thuisbegeleiding werkt enkel in opdracht van de jeugdrechtbank, het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) en van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK). Thuisbegeleiding werkt niet met een wachtlijst. Vrije plaatsen worden aan deze instanties bekendgemaakt.