Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen binnen jeugdhulp in het algemeen - en 'De Cocon' in het bijzonder - delen we hier met u.

Terugkijken op 2023

Ons jaarverslag 2023 is beschikbaar. Benieuwd? Neem dan snel een kijkje!


lees meer

Stages

Alle beschikbare stageplaatsen voor het academiejaar 2023-2024 en 2024-2025 werden reeds ingenomen. Er zijn geen stageplaatsen meer beschikbaar. (22/01/2024)


lees meer

Uitbreiding contextbegeleiding veiligheidsplanning (Signs of Safety)

De Vlaamse overheid lanceerde eind oktober 2023 een oproep tot kandidaatstelling voor uitbreiding contextbegeleiding veiligheidsplanning. Contextbegeleiding veiligheidsplanning richt zich op het creëren van veiligheid in de eigen context bij dreigende uithuisplaatsing. Hierop zijn we ingegaan.

Vanaf 1 februari 2024 breiden we uit met 4 modules contextbegeleiding veiligheidsplanning.


Aanpassing privacyreglement cliënten

Op 24 oktober 2023 werd het privacyreglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van cliënten in het kader van de jeugdhulpverlening aangepast. Het privacyreglement vind je op: https://www.decocon.be/beroepsgeheim-privacy


lees meer

Groepswerking 'La Vie' stelt zich voor

Als 'good practice' gingen onze contextbegeleiders Laura Hebbelinck en Seba Ryckewaert, vergezeld door 2 jongeren uit de groepswerking, de groepswerking 'La Vie' voorstellen op het Inspiratie- en netwerkevent jongvolwassenen. Dit event werd georganiseerd door de CBAW-federatie en het Agentschap Opgroeien (28/09/2023). We zijn dankbaar voor de oprechte interesse en vele enthousiaste reacties.


Groepswerking 'La Vie' geniet van zon, zee en strand

Twaalf jongeren uit onze groepswerking 'La Vie' vertrokken voor 2 dagen naar zee. Samen zijn, dingen beleven en plezier maken staan centraal. Het zeilen op zee onder begeleiding van vzw Zachte Kracht zorgde alvast voor een eerste hoogtepunt.


Uitstap naar Boudewijn Seapark

Met 70 ouders en kinderen trokken contextbegeleiders op 9 augustus ’23 naar Boudewijn Seapark. Een gesmaakte uitstap voor vele gezinnen. Deze uitstap kwam er op vraag van de ouderparticipatiegroep.


‘De begeleiding stopt, maar mijn mentor blijft’

Hoelang hulpverlening ook duurt, het blijft altijd tijdelijk. Ook in de jeugdhulp komt er een moment dat hulpverleners de jongere niet meer bijstaan. Wat dan? Jeugdzorg Emmaüs en 'De Cocon' werken met JIM’s: een mentor die er is tijdens de hulpverlening, maar ook erna. In een artikel van An Nuytiens op Sociaal.Net, lees je meer over de JIM-aanpak.


lees meer

Uitbreiding dankzij middelen Sociale Maribel

Goed nieuws. De beheerders van het sectoraal fonds sociale Maribel PC 319.01 besloten om diensten Crisishulp aan huis een structurele subsidie voor bijkomende tewerkstelling toe te kennen vanaf 1 januari 2023. Hierdoor komt er een bijkomende erkenning voor 0,5 VTE in 'De Cocon'. Deze middelen zetten we in voor begeleidingswerk in Crisishulp aan huis. ​


Werkgeversfederaties en SERV kaarten jarenlange besparingen aan.

De werkgeversfederaties SOM, Verso, Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet-Icuro, Zorggezind, Groep Maatwerk en Sociare bezorgden een brief aan de Vlaamse Regering om de financiële druk waaronder organisaties momenteel staan opnieuw onder de aandacht te brengen. Ze vragen om de werkingsmiddelen terug te indexeren en komaf te maken met deze stille besparing. In juni 2022 werd voor de 11de keer een indexatie met 2% van de werkingsmiddelen niet toegekend. Deze oproep werd eind juni 2022 onderschreven door de SERV.


lees meer

Vlaamse campagne 'Een vertrouwenspersoon voor elke ouder'

Niet alleen kinderen in de jeugdhulp, maar ook hun ouders hebben recht op een vertrouwenspersoon. Zij kunnen hen helpen tijdens een gesprek met een begeleider, een CLB-medewerker, een consulent of een andere jeugdhulpverlener. Een vertrouwenspersoon kan steun bieden, maar ook soms zelf een actieve rol spelen door vragen te stellen of gevoelens te vertalen.


lees meer

Uitstap naar de Zoo

Met 67 ouders en kinderen trokken contextbegeleiders op 13 april naar de Zoo van Antwerpen. Een gesmaakte uitstap voor vele gezinnen. Deze uitstap kwam er op vraag van de ouderparticipatiegroep.


Samenwerking tussen Stichting JIM, JEA en 'De Cocon'

Om het JIM-gedachtengoed in Vlaanderen te verdiepen en uit te dragen, slaan Stichting JIM, Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen en De Cocon, Jeugdhulp aan Huis de handen in elkaar. Een JIM is een steunfiguur of een vertrouwenspersoon van de jongere uit zijn eigen omgeving, die mee rond tafel zit tijdens het jeugdhulptraject van de jongere en zijn gezin. (8/02/2022)


Jeugdhulphistoriek op 'Mijn Burgerprofiel'

Veel jongeren gaan vroeg of laat op zoek naar informatie over hun hulpverleningstraject in de jeugdhulp. Vanaf nu wordt die zoektocht wat makkelijker. Via Mijn Burgerprofiel vinden jongeren vanaf 12 jaar dit overzicht nu snel terug, én kunnen ze ook toegang tot hun dossier vragen. De jeugdhulphistoriek is enkel voor de jongere zichtbaar, niet voor de ouders.


lees meer

Nieuwe statuten

Op 8 december 2021 keurde de algemene vergadering onze nieuwe statuten, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), goed. Ook bekrachtigde 'het bestuur' (voorheen raad van bestuur) het nieuwe bestuurlijk intern reglement.


Engagement binnen Crisiszorg RADAR

Vanaf september 2021 nemen we een bijkomend engagement op in het Crisisnetwerk Oost-Vlaanderen via een voltijdse personeelsinzet in hulpprogramma Crisiszorg RADAR. Op deze manier willen we bijdragen aan snelle, kortdurende zorg bij een plots verergerd psychisch probleem.


lees meer

JIM-opleiding met succes afgerond

Vrijdag 18 juli 2021 werd het intense opleidingstraject voor onze Contextbegeleiders rond de JIM-aanpak met succes afgerond. Via de JIM-aanpak willen we het informele netwerk rondom het kind (jongere) nog meer versterken.


lees meer

Tijdelijk bijkomende uitbreiding Contextbegeleiding SOfS

Naar aanleiding van de recente oproep tot tijdelijke uitbreiding Contextbegeleiding 'Signs of Safety' breiden we uit met 3 Contextbegeleidingen 'Signs of Safety'. De uitbreiding geldt van 1 mei 2021 tot en met 30 april 2022.


Historisch akkoord voor de social profit

Na negen maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de Vlaamse overheid voor een nieuw ambitieus intersectoraal sociaal akkoord voor de social profit. Terecht wordt gesproken over een historisch akkoord. Wij zijn alvast verheugd over de erkenning voor ons werk. (31/03/2021)


lees meer

Laat kinderrechten nooit meer in lockdown gaan

Kinderrechten stonden tijdens de lockdown zwaar onder druk. Voor het tijdschrift De Geus gaf onze directeur een korte bloemlezing uit het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat. Dit legt schrijnende wantoestanden bloot. Dat nooit meer.


lees meer

Uitbreiding Contextbegeleiding Signs of Safety

De Vlaamse overheid lanceerde in de zomervakantie een oproep tot kandidaatstelling voor uitbreiding Contextbegeleiding in het kader van een Vlaams proefproject gebaseerd op de principes Signs of Safety. Het proefproject richt zich op het creëren van veiligheid in de eigen context bij dreigende uithuisplaatsing. Hierop zijn we ingegaan.

In elke provincie werden 2 initiatiefnemers geselecteerd worden (elk voor een uitbreiding met 6 begeleidingen). Vrijdag 16 oktober ontvingen we het bericht dat wij vanaf 1 januari 2021 kunnen uitbreiden.


Iedere jongere verdient een JIM!

Samenwerken met informele mentoren uit het netwerk van jongeren: dat is de kern van de JIM-aanpak. De JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) is een steunfiguur voor de jongere én een adviseur voor ouders en professionals. Deze benadering past goed bij de internationale tendens om binnen de jeugdhulp beter gebruik te maken van de kracht van het eigen netwerk.
Stichting JIM dompelt ons tijdens de eerste tweedaagse opleiding in Amersfoort onder in deze boeiende mindset. Dit volledige traject doen we samen met Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen en het Nederlandse Parlan Jeugdhulp. Fijn om samen met gepassioneerde collega’s na te denken over de verbetering van jeugdhulp. (14/9/2020)


lees meer

Discriminatie: ‘Het kan zo niet verder’

Onze collega Jannes kroop in de pen en schreef een opiniestuk voor Sociaal.Net. “Als ik de voorbije weken iets geleerd heb, is het dat ik door te zwijgen discriminatie en ongelijkheid mee ondersteun.”


lees meer

Heropstart groepswerking 'La Vie'

Vanaf 22 juni 2020 wordt de groepswerking 'La Vie' terug volwaardig opgestart, rekening houdend met tal van veiligheidsmaatregelen in het kader van Corona. In de groepswerking komen CBAW-jongeren samen om ervaringen te delen, vragen te stellen, elkaar tips te geven, na te denken of gewoon om zich te informeren over bepaalde thema’s, ondersteund door enkele begeleiders. We combineren dit met een gezamenlijke activiteit. De groepswerking is een belangrijk onderdeel van onze CBAW begeleiding.


Coronavirus en onze hulpverlening (4)

Vanaf 2 juni 2020 starten we onze begeleidingen terug volwaardig op. Waar de stelregel voorheen was dat we onze cliënten zo goed als mogelijk moesten begeleiden via alternatieve communicatiemiddelen (telefoon, beeldbellen, chat, …) en rechtstreekse cliëntcontacten enkel uitzonderlijk mogelijk waren, zullen we onze begeleidingen terug volwaardig opnemen rekening houdend met tal van veiligheidsmaatregelen.


lees meer

Coronavirus en onze hulpverlening (3)

Naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad met ingang van 18 mei en de communicatie vanuit het Agentschap Opgroeien treffen wij voorbereidingen voor een geleidelijke heropstart van rechtstreekse cliëntcontacten. Op welke manier dit juist zal verlopen, zullen we communiceren van zodra we dit hebben uitgewerkt. (6 mei 2020)


Artikel 'De Standaard' over Corona en de bijzondere jeugdbijstand

De coronacrisis treft dan wel de hele maatschappij, maar voor kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdbijstand komt dat dubbel zo hard aan. Naar buiten gaan is geen optie meer, de school wordt noodgedwongen on-hold gezet en door de onmogelijkheid om vrienden of familie op te zoeken loert de eenzaamheid steeds om de hoek. De Standaard interviewde jongeren en directeurs over deze bijzondere tijd.


lees meer

Coronavirus en onze hulpverlening (2)

We proberen een evenwicht te vinden tussen meewerken aan de strijd tegen de verspreiding van het virus en de absolute noodzaak om jongeren en gezinnen met kinderen blijvend te kunnen bijstaan in deze uitzonderlijke tijden. Rechtstreeks (face-to-face contact) kan en mag niet meer. Enkel in noodsituaties gaan we nog aan huis. Alle medewerkers werken van thuis uit. We trachten zo goed als mogelijk onze hulpverlening telefonisch verder te zetten. (18 maart 2020)


Coronavirus en onze hulpverlening

We blijven ook in Corona-tijden kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunen. Nu scholen, internaten tijdelijk dichtgaan komt er grotere druk op een aantal kwetsbare gezinnen. We willen deze gezinnen niet in de steek laten. Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, houden we ons strikt aan de maatregelen die de overheid van ons vraagt. We vragen aan al onze gezinnen en samenwerkingspartners om dit ook te doen. (13/03/2020)


Vind ons ook op Instagram!

Met enige trots presenteren we met veel plezier onze organisatiepagina op Instagram!


lees meer

Nieuw jaar, nieuw agentschap

Sinds 01/01/2020 is De Cocon erkend door het agentschap 'Opgroeien' in de plaats van 'Jongerenwelzijn'.

Het agentschap Opgroeien is ontstaan door een fusie van het vroegere Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH).


lees meer

Prachtige acties van De Warmste Week

Een grote dankjewel 'Rock Rai', 'De Warmste Winterthee' en 'De Warmste Borabar 3.0.' voor al de mooie acties. Hartverwarmend!

'De Warmste Winterthee' werd georganiseerd door mensen die willen bijdragen aan het verminderen van kinderarmoede. Rai organiseerde voor zijn geboortefeest - die 7 jaar later doorging dan gepland - een muzikaal feest 'Rock Rai'. In de plaats van cadeautjes wou hij een bijdrage die gebruikt kan worden voor kinderen en jongeren die het niet zo goed hebben als hij. Tom organiseerde 'De Warmste Borabar' in zijn achtertuin omdat hij vindt dat ieder kind gelijke kansen zou moeten krijgen in het leven. (09/01/2020)


Besparingsnieuws

Op 20 december 2019 kregen we het officiële nieuws dat de besparingen van de Vlaamse regering niet enkel de vertrouwenscentra kindermishandeling raakt, maar ook organisaties bijzondere jeugdzorg en Crisishulp aan Huis. Vanaf 1 januari 2020 wordt hierop 1,3% bespaard. Het is onbegrijpelijk waar deze beslissing vandaan komt, zeker gelet op de hoge maatschappelijke nood. Deze besparing past niet binnen een duidelijke visie en uitgetekend plan over jeugdhulp en jeugdbescherming, maar is er enkel omwille van budgettaire redenen. De maatschappelijke kost is voor binnen enkele jaren... Het wordt ons door deze besparingen moeilijker gemaakt, maar toch stellen we alles in het werk zodat onze cliënten hier zo weinig mogelijk van voelen.


Nieuwe missie en visie

Waar staan we voor en waar willen we naartoe? Onze vernieuwde missie en visie vormen het fundament van onze identiteit, richting en ambitie. Ze geven helder en klaar aan hoe we werken, wat onze doelstellingen en onze waarden zijn.
Wil jij weten waar wij voor staan?


lees meer

Bewaartermijn jeugdhulpdossiers tot 35 jaar.

De regelgeving over de verplichte bewaartermijn van jeugdhulpdossiers is aangepast. Het evenwicht tussen het recht op privacy en vergetelheid en het recht op inzage in eigen dossiers staat daarbij voorop. Zo worden vanaf 1 januari 2019 dossiers in de jeugdhulp nu bijgehouden tot een jongere de leeftijd van 35 jaar bereikt en erna vernietigd.


lees meer

Aanpassing privacyverklaring (website)

Op 19 augustus 2019 werd onze privacyverklaring met betrekking tot het gebruik van onze website aangepast. Wil je onze privacyverklaring lezen, dan kan dit steeds via onze website.


lees meer

Recht op bijstand door vertrouwenspersoon - nu ook voor ouders

Sinds 14 april 2019 hebben ook ouders en opvoedingsverantwoordelijken in de jeugdhulp recht op bijstand door een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon m​oet voldoen aan een aantal voorw​aarden en moet zich bij elk optreden legitimeren. Belangrijk is dat ​​hij moet verschillen van de vertrouwenspersoon van de minderjarige.


Nakende uitbreiding crisisbegeleiding

Op 19/02 ontvingen we een schrijven vanuit de Vlaamse overheid waarbij we bericht kregen dat onze aanvraag voor uitbreiding crisisbegeleidingen met 8 plaatsen, werd weerhouden.
Onze bijkomende erkenning met 8 plaatsen gaat in vanaf 1 maart 2019. (20/02/2019)​


Gunstig advies voor uitbreidingsaanvraag crisisbegeleiding

Het IROJ Oost-Vlaanderen heeft op 1 februari jl. een gunstig advies verleend aan onze uitbreidingsaanvraag voor 8 bijkomende plaatsen crisisbegeleiding. Het IROJ zal dit advies nu overmaken aan de beslissende Vlaamse overheid. (1/2/2019)


Thuisbegeleiding voortaan exclusief voor jeugdrechtbank of gemandateerde voorzieningen

Ten gevolge van de intersectorale afspraken, zoals gemaakt in Samen1Plan Gent, zal onze voorheen rechtstreeks toegankelijke thuisbegeleiding exclusief werken in opdracht van de jeugdrechtbank of van de gemandateerde voorzieningen (OCJ of VK). Vrije plaatsen worden aan deze instanties bekendgemaakt. (15/10/2018)


Innovatief project in het kader van Crisishulp werd goedgekeurd

In samenspraak met de Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank en het crisisnetwerk werd een innovatief project uitgeschreven in verband met twee specifieke noden in Crisishulp. Het Agentschap Jongerenwelzijn heeft nu laten weten dat dit project werd goedgekeurd. (14/9/2018)


lees meer

Uitbreiding dankzij VIA-akkoord 5

Goed nieuws. In uitvoering van het VIA-akkoord 5 krijgen we een bijkomende structurele subsidie via Sociale Maribel voor 0,54 voltijds equivalent. Nog beter nieuws is dat ditmaal - en voor de allereerste keer - ook de capaciteit Crisishulp aan Huis werd meegenomen bij de berekening voor de toegekende subsidie.
De afgelopen jaren hebben we ingezet in het creëren van extra begeleidingsuren binnen de dienst Contextbegeleiding. Ditmaal zetten we de middelen in voor extra begeleidingswerk in de dienst Crisishulp. ​(10/07/2018)


Blijf op de hoogte!

Op onze facebookpagina vind je berichten over 'De Cocon', jeugdhulp, opvoeden of maatschappelijke thema’s waar we mee geconfronteerd worden.

Je kan ons ook terugvinden op LinkedIntwitter en Instagram.

 

              

Word jij onze nieuwe collega?

Kijk dan snel bij vacatures!