Wat doen we met wat je ons vertelt?

Beroepsgeheim
Om je te kunnen helpen vinden wij het belangrijk om informatie van jou te krijgen. Wat jij ons vertelt, valt bij ons onder het beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat we niets over jou en jouw gezin mogen vertellen aan anderen zonder jouw toestemming (tenzij de veiligheid in het gedrang komt). Al onze medewerkers moeten zich houden aan het beroepsgeheim.

Wat als ik iets wil vertellen, maar niet tegen iedereen in het gezin?
Het is altijd mogelijk om eens apart te praten met de begeleider, als je niet meteen alles aan jouw gezin wilt vertellen.

Privacywet
De Cocon hecht veel belang aan privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij houden ons aan alle wetgeving en regelgeving hierover. Als je hierover meer wilt weten, kan je hierover alles terugvinden in ons “Privacyreglement”.