Wat is een crisissituatie?

Een crisissituatie betekent dat er plots iets gebeurt in jouw gezin waardoor de dingen thuis niet meer zo normaal kunnen verlopen. Er zijn veel spanningen en het is misschien zelfs even niet veilig thuis.

Hoe kan dat ineens gebeuren?
Eigenlijk is het heel normaal dat er problemen zijn in een gezin. Er gebeurt bij iedereen wel eens iets: een ruzie, iemand wordt ziek, iemand heeft een probleem en weet niet wat te doen, ... Samen met jouw ouders, vrienden, familie of een kennis geraak je er wel uit door erover te praten en samen oplossingen te vinden.

Maar soms kan het toch even te veel worden en lukt het niet meer zo goed om oplossingen te vinden. Er zijn misschien plots te veel problemen tegelijkertijd, een ruzie geraakt maar niet opgelost, je hebt het gevoel dat alles op ontploffen staat, ... 

Is er een crisissituatie bij jou thuis en zoek je meteen dringende hulp?
Het is altijd beter om eerst hulp te vragen aan een hulpverlener. Als een hulpverlener niet (snel genoeg) kan helpen, dan kan je bij een crisissituatie ook zelf bellen.

Bel naar het Crisismeldpunt van Oost-Vlaanderen: 09 265 04 90. Zij zijn alle dagen en nachten bereikbaar en zullen je zo snel mogelijk helpen.

Een crisis die te maken heeft met een psychisch probleem bij een kind of jongere?
👉 Bekijk hier wat je kan doen.

Er is geen crisissituatie, maar je bent wel op zoek naar hulp?
👉 Hier tonen we welke stappen je kan zetten.