Crisishulp: Informatie voor professionelen

De Cocon biedt verschillende soorten ondersteuning aan gezinnen met kinderen die zich in een crisissituatie bevinden. Een crisissituatie binnen een gezin betekent dat de spanning thuis zo hoog oploopt, dat de gezinsleden even niet meer weten wat te doen om het weer rustig en veilig te maken voor iedereen.

Onze crisishulp heeft als finaliteit om in een acute opvoedingscrisis samen met de minderjarige en zijn/haar gezin de crisis aan te pakken met oog op een herwinnen van een opvoedingsperspectief.

Het doel van deze crisishulp is het verhogen van de veiligheid van de minderjarige en/of andere gezinsleden door de competenties en opvoedingsvaardigheden van het gezin te vergroten.

Op het einde van de begeleiding wordt er een advies naar eventuele vervolghulp geformuleerd en - indien nodig - een doorverwijzing naar het meest passende en minst ingrijpende hulpaanbod gerealiseerd.

đŸ‘‰ Bekijk hier onze brochure over ons aanbod Crisishulp

đŸ‘‡Hieronder vind je meer informatie over onze crisishulp: de doelgroep, het doel, de duur, de regio en informatie over de aanmelding.


Aanmelden voor CAH: Belangrijke spelregels

  • De aanmelder is een erg belangrijke partner voor het crisisnetwerk: er wordt gevraagd dat hij mee aanwezig blijft en mee naar oplossingen zoekt (steeds binnen de grenzen van de eigen werkopdracht).
  • De aanmelder informeert de kinderen en jongeren, ouders over de aard van de crisishulp.
  • Crisishulp kan enkel ingeschakeld worden indien het cliëntsysteem bereid is om in gesprek te gaan.
  • Jongeren die reeds in een residentiële setting verblijven, kunnen geen beroep doen op het crisisnetwerk.