Over 'De Cocon'

Hulp bij opvoeden en opgroeien!
We vinden enerzijds dat kinderen en jongeren zich op een positieve manier moeten kunnen ontwikkelen en anderzijds dat dit in een veilige omgeving moet gebeuren, bij voorkeur bij de ouders.
 
Daarom bieden we jeugd- en opvoedhulp aan jongeren en gezinnen met kinderen in een verontrustende leef- of opvoedingssituatie, waarbij de ontwikkeling of veiligheid van het kind of de jongere onduidelijk of ernstig in het gedrang is. Onze hulp is gericht aan zowel de kinderen, de jongeren als de ouders.
 
Onze passie, ons DNA, is gericht op jongeren met een ernstig risico op thuis- en dakloosheid en op gezinnen met kinderen met een verhoogd risico op uithuisplaatsing van het kind. We zijn er ook voor uithuisgeplaatste kinderen die terug thuis kunnen gaan wonen, mits intensieve sociaal-pedagogische ondersteuning in het gezin. Dit zijn de groepen waarvoor wij het verschil willen maken.
 
Samen met het kind, de jongere, het gezin en het sociaal netwerk gaan we voor een leef- en opvoedsituatie waarin het veilig is om op te groeien en te ontwikkelen.
 
We gaan uit van de vrijzinnig-humanistische levenshouding en waarden zoals vrijdenken, solidariteit, zelfbeschikking en menswaardigheid. De rechten van de mens en van het kind zijn ons moreel referentiekader.
 
We zijn erkend en worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid als ‘Organisatie voor bijzondere jeugdzorg’ en als ‘Dienst voor Crisishulp aan Huis’.
 
Kwaliteitsvolle hulpverlening
De hoofdopdracht van ‘De Cocon’ bestaat in eerste instantie uit het bieden van specialistische jeugd- en opvoedhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen die zich in een verontrustende leef- of opvoedingssituatie bevinden en waarbij ontwikkeling of veiligheid onduidelijk of ernstig in het gedrang is. We situeren ons op tweedelijnshulpverlening. We werken met kinderen, jongeren en gezinnen die worden doorverwezen door een jeugdhulpaanbieder of door het Crisismeldpunt.
 
Werken aan structurele oplossingen
Via onze hulpverlening worden we geconfronteerd met structurele hinderpalen die de cliënten op diverse maatschappelijke domeinen ervaren en waaraan we als hulpverleners niet kunnen voorbijgaan. We willen onze ervaringen en inzichten, verworven door de betrokkenheid bij onze cliënten, signaleren aan de overheid, instellingen of organisaties, met het oog op structurele oplossingen.
 
Innovatie
Tevens willen we meehelpen aan innoverende, nieuwe methodieken en werkvormen in functie van een goede, op maat gesneden, hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen in een verontrustende leef- en/of opvoedingssituatie – of ze zelf (helpen) opstarten.
 
Wens je meer te weten over ons, onze visie op mens, maatschappij en jeugdhulp, over kenmerken van onze hulpverlening en over ‘ons’ als organisatie, lees dan zeker onze Missie en visietekst.