Crisisinterventie: informatie voor professionelen

Doelgroep: Gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar, die zich in een acute crisissituatie bevinden.

Doel
: Kalmte brengen, veiligheid inschatten, hulpvraag verhelderen en doorverwijzen naar de meest passende vervolghulp indien nodig.

Duur
: Maximum 3 werkdagen.

Regio: Oost-Vlaanderen

Aanmelden: Crisisinterventie is enkel inzetbaar na beslissing van het Crisismeldpunt Oost-Vlaanderen. Het Crisismeldpunt is bereikbaar via 09 265 04 90.