Contextbegeleiding Signs of Safety: Informatie voor professionelen

Doelgroep: gezinnen met kinderen (0-18 jaar), die opgevolgd worden door een Gemandateerde Voorziening (OCJ of VK) binnen een ‘Mano-procedure’ of binnen het gerechtelijk kader door de Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ), en waar uithuisplaatsing dreigt of al geïndiceerd is. De focus ligt op die verontrustende situaties met een vermoedelijk of vastgesteld hoog risico of gevaar voor de integriteit of ontwikkelingskansen van de minderjarige en waarbij de situatie zodanig urgent is dat de verwachting om te handelen binnen de week of maximum twee weken ligt. Het is niet noodzakelijk dat de ouders of kinderen gemotiveerd zijn en/of besef hebben van het probleem.

Duur: 8 maanden

Intensiteit: 3 tot 4 uren per week

Regio: Bestuurlijke arrondissementen Gent en Eeklo

Aanmelding: Contextbegeleiding 'Signs of Safety' werkt enkel in opdracht van de jeugdrechtbank, het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) en van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK). Contextbegeleiding 'Signs of Safety' werkt niet met een wachtlijst. Vrije plaatsen worden aan deze instanties bekendgemaakt.