Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding (IKT): Informatie voor professionelen

Doelgroep: gezinnen met kinderen met hardnekkige en complexe opvoed- en opgroeiproblemen en moeilijkheden op andere levensdomeinen (financiën, huisvesting, werk, vrije tijd, relaties, ...). De nood aan training van opvoedkundige, sociale en cognitieve vaardigheden is hoog en er moet op korte termijn van alles in het dagelijkse leven orde gemaakt worden.

Duur: 6 maanden

Intensiteit: gemiddeld 4u per week

Aanmelden: IKT is niet rechtstreeks toegankelijk. Aanmelden gebeurt via de intersectorale toegangspoort.