Pedagogisch contextbegeleider gezocht

Wil jij meewerken aan een leef- en opvoedsituatie waarin het veilig is om op te groeien? Wil jij meewerken aan uithuisplaatsing van kinderen te vermijden of dat kinderen terug naar huis kunnen? Wil jij meewerken aan een stabiele toekomst voor jongeren met een ernstig risico op thuis- en dakloosheid? Ben jij dan de daadkrachtige sociaal-pedagogische contextbegeleider die we zoeken?

We bieden een voltijds contract van bepaalde duur (38/38). Deze functie situeert zich binnen de dienst Contextbegeleiding.

Onze hulp focust op het versterken van het kind, de jongere en het gezin, vanuit en met hun leefwereld zodat het ‘thuis’ ‘goed genoeg’ is. Een thuis waarin het veilig is om op te groeien en te ontwikkelen. We helpen kinderen, jongeren en gezinnen te versterken in het kunnen oplossen of beter hanteerbaar maken van hun problemen. Daarmee dragen we bij aan duurzame verbetering die niet (onnodig) afhankelijk is van hulpverleners.

Onze hulpverlening verloopt doelgericht, goed gestructureerd en planmatig. Dit impliceert ook een duidelijke einddatum. Doelgericht werken zorgt voor houvast in complexe en onzekere situaties. Dit schept ruimte om opnieuw hoop toe te laten. Intensief werken is belangrijk in functie van het aanleren en inoefenen van noodzakelijke vaardigheden en inzetten op het herstellen en versterken van het netwerk van het cliëntsysteem.

Het werkingsgebied voor deze functie zijn de bestuurlijke arrondissementen Gent en Eeklo + de gemeenten Laarne en Wetteren.

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan tot en met donderdag 27 juni 2024.

Bezorg ons zo snel mogelijk:

a) uw gemotiveerde kandidaatstelling,
b) uw curriculum vitae,

aan De Cocon, Jeugdhulp aan Huis, t.a.v. Wim Taels, op dit e-mailadres: jobs@decocon.be

De sollicitaties worden permanent geëvalueerd, dus eerder solliciteren dan de deadline is zinvol.

Blijf op de hoogte!

Op onze facebookpagina vind je berichten over 'De Cocon', jeugdhulp, opvoeden of maatschappelijke thema’s waar we mee geconfronteerd worden.

Je kan ons ook terugvinden op LinkedIntwitter en Instagram.