Werken bij De Cocon

Onze vacatures worden steeds op deze pagina vermeld. We vragen om gericht te solliciteren naar een openstaande job en niet spontaan te solliciteren.

Wil je als eerste vernemen dat er openstaande vacatures zijn, volg ons dan op facebook of linkedIn.

We maken onze vacatures ook via deze kanalen bekend:

Onze sollicitatieprocedure in een notendop
Kandidaatstelling op vacatures gebeuren via e-mail op jobs@decocon.be
Kandidaatstelling omvatten een duidelijke motivatie en het curriculum vitae van de kandidaat.

Onze sollicitatieprocedure bestaat meestal uit 3 selectierondes:
  • een eerste selectie op basis van het curriculum vitae en de motivatiebrieven;
  • een tweede selectie op basis van schriftelijke proeven en testen;
  • een derde selectie op basis van een sollicitatiegesprek.
Na de gesprekken wordt de beslissing tot aanwerving genomen op basis van de referenties van de kandidaat die onze voorkeur geniet. De niet geselecteerde kandidaten worden via e-mail op de hoogte gebracht.

Zicht op onze manier van werken binnen de hulpverlening?
In 'De Cocon' werken we met duidelijk omschreven methodieken en kaders. Wil je hier meer zicht op, dan helpen deze literatuurtips  je hierbij. Vergeet ook niet te kijken naar onze artikels (zie publicaties en downloads).