Over 'De Cocon'

Hulp bij opvoeden en opgroeien!

We zijn er voor kinderen, jongeren en hun ouder(s) in een problematische leef- en opvoedingssituatie die het op eigen kracht even niet meer redden en waarbij sociaal-pedagogische ondersteuning nodig is. Samen werken we aan een stabiele basis, nieuwe kansen en een nieuw perspectief. Samen zorgen we ervoor dat kinderen, jongeren en hun gezin terug kunnen groeien en sterker worden.

We zijn erkend als organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg en Crisishulp aan Huis en worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid via het Agentschap Jongerenwelzijn.

Kwaliteitsvolle hulpverlening
Onze hoofdopdracht bestaat in eerste instantie uit het bieden van kwaliteitsvolle hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen die zich in een problematische leef- en/of opvoedingssituatie bevinden en waarbij sociaal-pedagogische ondersteuning noodzakelijk is. We situeren ons op tweedelijnshulpverlening. We werken met kinderen, jongeren en gezinnen die worden doorverwezen door een jeugdhulpaanbieder of door het Crisismeldpunt.

Werken aan structurele oplossingen
Door onze hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen in een problematische leef- en/of opvoedingssituatie worden we geconfronteerd met structurele hinderpalen die de cliënten op diverse maatschappelijke domeinen ervaren en waaraan we als hulpverleners niet kunnen voorbijgaan. We willen onze ervaringen en inzichten, doorgeven aan de overheid, instellingen of organisaties, met het oog op structurele oplossingen.

Innovatie
Tevens willen we blijvend meehelpen aan innoverende, nieuwe methodieken en werkvormen in functie van een goede, op maat gesneden, hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen in een problematische leef- en/of opvoedingssituatie – of ze zelf (helpen) opstarten.

Kijk zeker ook eens bij missie en waarden.
Meer informatie vind je verder op onze website of in onze voorstellingsfolder.

Word jij onze nieuwe collega?

Kijk dan snel bij vacatures!

Bezoek onze facebookpagina. Op onze facebookpagina vind je berichten over 'De Cocon', jeugdhulp, opvoeden of maatschappelijke thema’s waar we mee geconfronteerd worden.

Bezoek ook onze LinkedIn-pagina! Je vindt ons eveneens op Twitter.