Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen binnen jeugdhulp in het algemeen - en 'De Cocon' in het bijzonder - delen we hier met u.

Bewaartermijn jeugdhulpdossiers tot 35 jaar.

De regelgeving over de verplichte bewaartermijn van jeugdhulpdossiers is aangepast. Het evenwicht tussen het recht op privacy en vergetelheid en het recht op inzage in eigen dossiers staat daarbij voorop. Zo worden vanaf 1 januari 2019 dossiers in de jeugdhulp nu bijgehouden tot een jongere de leeftijd van 35 jaar bereikt en erna vernietigd.
lees meer

Aanpassing privacyverklaring (website)

Op 19 augustus 2019 werd onze privacyverklaring met betrekking tot het gebruik van onze website aangepast. Wil je onze privacyverklaring lezen, dan kan dit steeds via onze website.
lees meer

Recht op bijstand door vertrouwenspersoon - nu ook voor ouders

Sinds 14 april 2019 hebben ook ouders en opvoedingsverantwoordelijken in de jeugdhulp recht op bijstand door een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon m​oet aan een aantal voorw​aarden voldoen en moet zich bij elk optreden legitimeren. Belangrijk is dat ​​hij moet verschillen van de vertrouwenspersoon van de minderjarige.

Stages

Voor het academiejaar 2019-2020 zijn er helaas geen stageplaatsen meer beschikbaar in De Cocon.
lees meer

Nakende uitbreiding crisisbegeleiding

Op 19/02 ontvingen we een schrijven vanuit de Vlaamse overheid waarbij we bericht kregen dat onze aanvraag voor uitbreiding crisisbegeleidingen met 8 plaatsen, werd weerhouden.
Onze bijkomende erkenning met 8 plaatsen gaat in vanaf 1 maart 2019. (20/02/2019)​

Gunstig advies voor uitbreidingsaanvraag crisisbegeleiding

Het IROJ Oost-Vlaanderen heeft op 1 februari jl. een gunstig advies verleend aan onze uitbreidingsaanvraag voor 8 bijkomende plaatsen crisisbegeleiding. Het IROJ zal dit advies nu overmaken aan de beslissende Vlaamse overheid. (1/2/2019)

Thuisbegeleiding voortaan exclusief voor jeugdrechtbank of gemandateerde voorzieningen

Ten gevolge van de intersectorale afspraken, zoals gemaakt in Samen1Plan Gent, zal onze voorheen rechtstreeks toegankelijke thuisbegeleiding exclusief werken in opdracht van de jeugdrechtbank of van de gemandateerde voorzieningen (OCJ of VK). Vrije plaatsen worden aan deze instanties bekendgemaakt. (15/10/2018)

Innovatief project in het kader van Crisishulp werd goedgekeurd

In samenspraak met de Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank en het crisisnetwerk werd een innovatief project uitgeschreven in verband met twee specifieke noden in Crisishulp. Het Agentschap Jongerenwelzijn heeft nu laten weten dat dit project werd goedgekeurd. (14/9/2018)
lees meer

Uitbreiding dankzij VIA-akkoord 5

Goed nieuws. In uitvoering van het VIA-akkoord 5 krijgen we een bijkomende structurele subsidie via Sociale Maribel voor 0,54 voltijds equivalent. Nog beter nieuws is dat ditmaal - en voor de allereerste keer - ook de capaciteit Crisishulp aan Huis werd meegenomen bij de berekening voor de toegekende subsidie.
De afgelopen jaren hebben we ingezet in het creëren van extra begeleidingsuren binnen de dienst Contextbegeleiding. Ditmaal zetten we de middelen in voor extra begeleidingswerk in de dienst Crisishulp. ​(10/07/2018)

Bezoek onze facebookpagina. Op onze facebookpagina vind je berichten over 'De Cocon', jeugdhulp, opvoeden of maatschappelijke thema’s waar we mee geconfronteerd worden.

Bezoek ook onze LinkedIn-pagina! Je vindt ons eveneens op Twitter.

Word jij onze nieuwe collega?

Kijk dan snel bij vacatures!