HULP BIJ EEN ACUTE OPVOEDINGSCRISIS

Er zijn acute en escalerende problemen in het gezin waar jullie zelf niet uit geraken en waardoor er een crisis ontstond. Het gaat bijvoorbeeld over problemen tussen jou en (één van) je kinderen of over het gedrag van jouw kind. De situatie loopt zodanig uit de hand dat de veiligheid van één van de gezinsleden in gevaar komt.

Als je niet meer weet wat je kunt doen en je vindt dat onmiddellijke hulp aangewezen is, dan kun je beroep doen op Crisishulp. Ons aanbod Crisishulp is enkel inzetbaar via het Crisismeldpunt Oost-Vlaanderen.

Met onze crisishulpverleningsvormen focussen we op gezinnen en hun kinderen waar een acute en escalerende opvoedingscrisis heerst en waarbij hulp van buitenaf noodzakelijk is.

Crisisinterventie en Terugkeer Naar Thuis? zijn eerder ‘diagnostische’ hulpverleningsvormen waarbij de volgende doelen centraal staan: kalmte brengen, inschatten van de veiligheid van de gezinsleden, de krachten en de hulpvragen van het gezin in kaart brengen en verhelderen, desgevallend een gepaste doorverwijzing/toeleiding naar een geschikte vervolghulp.

Crisishulp aan Huis is bedoeld voor gezinnen in een acute crisissituatie die dusdanig ernstig is dat de uithuisplaatsing van één of meer kinderen dreigt. Het doel van Crisishulp aan Huis is om de aanwezige crisis op te lossen en de veiligheid in het gezin te vergroten, teneinde een uithuisplaatsing van een of meer van de kinderen te voorkomen.

In al onze crisishulpverleningsvormen is er een telefonische permanentie voorzien tijdens de duur van de begeleiding voor het gezin en een gezinsmedewerker is de klok rond telefonisch bereikbaar voor het gezin. De constante bereikbaarheid biedt de gezinsleden de zekerheid en de veiligheid om de crisis aan te kunnen en om met nieuw gedrag te experimenteren.

Crisishulp nodig?  Klik dan hier.

Ervaringsverhaal.  Naar aanleiding van de uitbreiding van Crisishulp aan Huis verscheen een getuigenis van een gezin dat door ons werd begeleid, in de krant De Standaard op 28/10/2015. Het artikel kwam tot stand in samenwerking met het gezin, het Agentschap Jongerenwelzijn, 'De Cocon' en Veerle Beel (journaliste van De Standaard).

 

IK VOEL ME VEILIGER

Door de ondersteuning voel ik me veiliger en hebben de kinderen ook een vangnet.

Ik weet nu beter hoe ik met mijn kinderen moet omgaan: bv bij belonen en bij straffen...