Wat is Thuisbegeleiding?

Thuisbegeleiding (TB of contextbegeleiding met midden intensiteit) is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar die problemen ervaren op verschillende levensdomeinen, waarvan tenminste één probleem bij de opvoeding van de kinderen. De hulp wordt thuis in jouw gezin aangeboden. De hulp is praktisch en concreet en is erop gericht het gezin bij elkaar te houden en te versterken.

Wat zijn de doelen?  We gaan samen met jullie op zoek naar doelen die voor jullie belangrijk zijn om na verloop van tijd verder te kunnen zonder onze begeleiding en de mogelijkheid te geven aan de gezinsleden om zich op een gezonde manier verder te ontwikkelen met de steun uit jullie omgeving. We willen dat jullie zoveel mogelijk zelfstandig, met steun uit je eigen omgeving, kunnen deelnemen aan de samenleving.

Wie is de doelgroep?  Gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar die problemen ervaren op verschillende domeinen, waarvan ten minste één probleem bij de opvoeding van de kinderen. De overige domeinen kunnen zijn: financiële problemen, administratieve problemen, veel ruzies, schoolproblemen, gedragsproblemen, alcoholprobleem, agressie, enzovoort.

Wat houdt het in?  De hulp sluit aan bij de hulpvragen van jullie gezin en wordt in samenspraak bepaald. De hulp is gericht op het versterken van wat goed gaat en van wat beter kan. Tijdens de begeleiding werken we aan het aanleren en trainen van praktische en sociale vaardigheden voor de gezinsleden en leren we ouders en kinderen aan hoe ze met hun cognities en emoties om moeten gaan. We gaan samen aan de slag om jullie sociaal netwerk (rond het gezin) te activeren en te versterken. Indien gewenst installeren we andere vormen van hulpverlening. De aanpak is ingedeeld in 3 fasen. Wij noemen ze: de intakefase, de veranderingsfase en de afbouwfase. In de eerste 4 weken (intakefase) wordt ruim de tijd genomen om met alle gezinsleden kennis te maken en een werkrelatie op te bouwen en te onderhouden. Daarnaast verzamelen we informatie (over wat goed en minder goed gaat) en analyseren ze samen om samen doelen te formuleren. In de 2de fase werken we samen met jullie aan de geformuleerde doelen. De afbouwfase kan starten als door iedereen beslist wordt dat de begeleiding haar doelen heeft bereikt en jullie opnieuw zonder begeleiding op weg kunnen.

Hoe lang duurt het?  TB kent een duidelijk start- en eindpunt. TB eindigt op 9 maanden, indien noodzakelijk wordt TB éénmalig verlengd met 3 maanden. Tijdens de eerste vier weken is de hulp heel intensief. Dan zal de begeleider twee maal per week op huisbezoek komen. De duur van een huisbezoek is ongeveer 1,5 uur. De gezinsbegeleider kan contact hebben met de gezinsleden apart, met het gehele gezin, met het netwerk rondom jullie en ook met andere diensten en hulpverleners. Dit uiteraard allemaal in functie van jullie gezin. Na de eerste vier weken zal jouw begeleider éénmaal per week op huisbezoek komen.

Regio?  TB werkt voor de regio Gent - Deinze - Eeklo.
Mijn ouders zijn strenger geworden. Op een goede manier (13 jarige jongen).
AANMELDEN?

Onze thuisbegeleiding werkt enkel in opdracht van de jeugdrechtbank, het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Thuisbegeleiding werkt niet met een wachtlijst. Vrije plaatsen worden aan deze instanties bekendgemaakt.