Wat is 'Terugkeer naar Thuis?'-begeleiding?

In elk gezin zijn er wel eens problemen. Dat is heel normaal. Soms loopt het echter mis: de moeilijkheden stapelen zich zo op dat er niet meer gepraat kan worden. Samenleven lijkt onmogelijk en je weet niet meer hoe het moet? In sommige gezinnen is er dan een crisisopvang nodig (de jongere verblijft bij een vriend, bij een familielid, in een voorziening die crisisopvang biedt, enzovoort). Maar wat gebeurt er tijdens en na de crisisopvang? Dan helpt de TNT?-begeleiding.

Wat zijn de doelen?
  Terugkeer Naar Thuis? heeft tot doel om rust te brengen en om opnieuw veiligheid in jouw gezin te installeren. We gaan samen met jullie een antwoord zoeken op de verschillende vragen. Wat is er aan de hand? Wie denkt wat over de problemen? Wat moet er dringend veranderen? Kan jouw kind naar huis? Welke ondersteuning hebben jullie, als gezin, daarbij nodig?

Wie is de doelgroep?  Terugkeer Naar Thuis? richt zich tot gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar die zich in een acute en escalerende opvoedingscrisissituatie bevinden en waarvan één of meerdere kinderen in een crisisbed bij een voorziening of een crisisopname in het eigen sociaal netwerk is opgenomen. Gedurende de hulpverlening is er voor jouw gezin een 24-uurbereikbaarheid geregeld.

Wat houdt het in?  De TNT?-begeleid(st)er komt naar jullie toe (bijvoorbeeld bij jullie thuis, naar de voorziening die crisisopvang biedt, enzovoort). Als een terugkeer naar huis mogelijk is, wordt er tijdens de periode van de crisisopvang een moment afgesproken waarop de gezinsleden opnieuw samen zullen wonen. Dat moment wordt samen voorbereid en ondersteund. We kunnen in de korte tijd van de begeleiding niet al jullie problemen oplossen. We zoeken samen uit wat er eerst kan veranderen zodat het thuis weer leefbaar wordt.

Hoe lang duurt het?  De TNT?-begeleiding duurt zolang de crisisopvang loopt, maar maximaal 14 dagen. De frequentie van het contact en de intensiteit van het contact variëren naargelang de nood.
We hebben nu terug met elkaar kunnen spreken en afspraken gemaakt over hoe we terug samen kunnen leven.
AANMELDEN

Terugkeer naar Thuis? is enkel inzetbaar na beslissing van het 'Crisismeldpunt Oost-Vlaanderen'. Het Crisismeldpunt is bereikbaar via 09 265 04 90.