Doelgroep, indicaties en contra-indicaties CaH

Ons aanbod Crisishulp aan Huis is bedoeld voor gezinnen in een acute crisissituatie die dusdanig ernstig is dat de uithuisplaatsing van één of meer kinderen dreigt.
Het doel van Crisishulp aan Huis is om de aanwezige crisis op te lossen en de veiligheid in het gezin te vergroten, teneinde een uithuisplaatsing van een of meer van de kinderen te voorkomen. Dat wordt bereikt via de volgende vijf subdoelen:

 1. de gedragsproblemen van de minderjarige is verminderd;
 2. de competenties van de gezinsleden zijn vergroot;
 3. de ervaren opvoedingsbelasting bij de ouders is verminderd;
 4. de opvoedingsvaardigheden van de ouders zijn verbeterd;
 5. de gezinsleden maken meer gebruik van hun sociale netwerk.

Indicaties voor CaH
Een gezin komt voor hulp door Crisishulp aan Huis in aanmerking als het aan de volgende criteria voldoet.

 • Er moet sprake zijn van een gezin:
  • dat bestaat uit minimaal één ouder en één kind jonger dan 18 jaar;
  • waarvan minimaal één ouder bereid is om aan de hulp mee te werken;
  • dat bereid is om een gezinsmedewerker van Crisishulp aan Huis binnen de 24 uur te ontmoeten, en gedurende 4 weken intensief samen te werken.
 • Er moet sprake zijn van een crisissituatie:
  • die zo ernstig is dat voor één of meer kinderen een breuk met de gezinscontext dreigt;
  • waarbij de ouders en de kinderen ouder dan 11 jaar op de hoogte zijn van de dreigende uithuisplaatsing;
  • waarbij minder intensieve vormen van hulpverlening niet in aanmerking komen of niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.
 • De gezinsproblematiek kan te maken hebben met:
  • pedagogische of affectieve verwaarlozing;
  • gedragsproblemen bij het kind;
  • lichamelijke, geestelijke of seksuele mishandeling op voorwaarde dat dit in het gezin besproken werd als reden voor de begeleiding;
  • psychische of relationele problematiek;
  • verslavingsproblematiek, op voorwaarde dat dit met het gezin besproken werd als reden voor de begeleiding;
  • opvoedingsproblemen;
  • sociaaleconomische problemen;
  • risicovolle terugkeer naar huis na verblijf in begeleidingstehuis of OO(O)C.
 • Het gezin woont in Oost-Vlaanderen.

Contra-indicaties voor CaH
Een gezin komt niet in aanmerking voor Crisishulp aan Huis als:

 • de ouders of het kind de voorkeur geeft aan uithuisplaatsing;
 • de problemen in het gezin zo ernstig zijn dat ze alleen door een uithuisplaatsing kunnen opgelost worden;
 • de hulp van Crisishulp aan Huis slechts bedoeld is om het gezin bij elkaar te houden tot aan de uithuisplaatsing;
 • er onvoldoende afspraken zijn om de veiligheid van één of meer gezinsleden, en/of van de gezinsmedewerker te waarborgen;
 • psychiatrische problemen of verslavingsproblematiek die de samenwerking tijdens de begeleiding zou hypothekeren.
Een goede, correcte aanmelding is belangrijk, want niemand is gebaat bij een ongeschikte hulpverleningsvorm. Bekijk daarom de lijst met indicaties en contra-indicaties grondig. Bij twijfel kun je ons uiteraard raadplegen.