Wat is Crisisinterventie?

In elk gezin zijn er wel eens problemen. Dat is heel normaal. Soms loopt het echter mis: de moeilijkheden stapelen zich op en je hebt het gevoel dat alles op ontploffen staat. Je weet niet meer hoe de dingen aan te pakken. In sommige gezinnen is er dan een begeleider nodig die komt luisteren naar wat er mis loopt en ook naar wat er nog goed gaat. Gedurende de hulpverlening is er voor jouw gezin een 24-uurbereikbaarheid geregeld.

Wat zijn de doelen?  Crisisinterventie heeft tot doel om rust te brengen en om opnieuw veiligheid in jouw gezin te installeren. We gaan samen met jullie een antwoord zoeken op de vragen. Wat is er aan de hand? Wie denkt wat over de problemen? Wat moet er dringend veranderen? Welke ondersteuning hebben jullie, als gezin, daarbij nodig?

Wie is de doelgroep?  Crisisinterventie richt zich naar gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar die zich in een acute en escalerende opvoedingscrisissituatie bevinden.

Wat houdt het in?  Via een crisisinterventie proberen we samen met jullie een antwoord te zoeken op de moeilijkheden zodat jullie thuis voort kunnen. Gedurende de crisisinterventie is er voor jullie gezin een 24-uurbereikbaarheid geregeld vanuit het team.

Hoe lang duurt het?
  Een crisisinterventie duurt maximaal 3 dagen. Onze medewerker komt naar jullie toe (bijvoorbeeld bij jullie thuis, bij de aanmelder, enzovoort). We kunnen in die korte tijd niet al jullie problemen oplossen. We zoeken samen uit wat er eerst kan veranderen zodat het thuis weer leefbaar wordt en we kijken wat voor jullie gezin nodig is om de problemen aan te pakken.

IK HEB MEER DUIDELIJKHEID

Er is terug iets meer rust in ons gezin. We zijn er nog niet, maar weten nu welke hulp we nodig hebben om eruit te geraken.
AANMELDEN

Crisisinterventie is enkel inzetbaar na beslissing van het 'Crisismeldpunt Oost-Vlaanderen'.
Het Crisismeldpunt is bereikbaar via 09 265 04 90.