Wat is Crisishulp aan Huis?

Crisishulp aan Huis (= CaH) is bedoeld voor gezinnen die in een acute crisissituatie verkeren, waardoor een uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen dreigt. De hulp wordt thuis in jouw gezin aangeboden. De hulp is praktisch en concreet en is erop gericht jullie als gezin bij elkaar te houden en de dreigende uithuisplaatsing te voorkomen. Gedurende de hulpverlening is er voor jouw gezin een 24-uurbereikbaarheid geregeld. Hulp wordt gegeven in een korte periode met wekelijks veel contacturen.

Wat zijn de doelen?  In jouw gezin hebben de problemen zich dusdanig opgestapeld, dat een uithuisplaatsing van (één van) jouw kinderen dreigt. Een belangrijk doel is om die uithuisplaatsing te voorkomen. Om dat te bereiken werk je samen met je gezin aan de opheffing van de crisissituatie en aan het herstel van het gevoel van veiligheid en stabiliteit. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor vervolghulp.

Wie is de doelgroep?  Kinderen van 0 tot 18 jaar en hun gezinnen die in een acute crisissituatie verkeren. De situatie dreigt zó uit de hand te lopen dat je hulp nodig hebt om een uithuisplaatsing van één of van meerdere kinderen te voorkomen.

Wat houdt het in?  De hulp van Crisishulp aan Huis sluit aan bij de hulpvragen van jouw gezin en is gericht op het versterken van datgene wat goed gaat. De aanpak is ingedeeld in fasen. In de eerste fase zijn de gesprekken gericht op het opheffen van de crisis, op het opbouwen van een werkrelatie met jouw gezin, op taakverlichting en op het verzamelen van informatie. Doelen en een eerste plan van aanpak worden opgesteld. De problemen die jouw gezin ervaart zijn de invalshoek voor Crisishulp aan Huis. Daarnaast wordt er een begin gemaakt met het verlenen van praktische hulp waar nodig en met het verbeteren van de veiligheidssituatie voor de kinderen. In de tweede fase zet je samen met de gezinsmedewerker de gestelde doelen om in werkbare afspraken. In deze fase zijn ook belangrijk: het vergroten en stabiliseren van de veiligheid, het aanleren van ontbrekende vaardigheden en het activeren en versterken van het sociale netwerk rond het gezin. In de laatste fase wordt dat uitgebouwd en er wordt gekeken of er behoefte is aan vervolghulp.

Hoe lang duurt het?   De hulp van Crisishulp aan Huis duurt 28 dagen. De frequentie en intensiteit van het contact variëren per fase. In de eerste week is er vrijwel dagelijks contact. De gezinsmedewerker is wekelijks 7 tot 8 uren aanwezig in het gezin. Ben je in begeleiding, dan is het team zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar voor jou en jouw gezin.

Crisishulp geeft lucht

Vier weken geleden lag ons huis nog volgestouwd met rommel en afval, waren de kinderen onhandelbaar en wist ik niet waar eerst te beginnen. Crisishulp heeft een ommekeer gerealiseerd. Anders hadden ze de kinderen weggenomen. (24-jarige mama.)

AANMELDEN

Crisishulp aan Huis is enkel inzetbaar na beslissing van het 'Crisismeldpunt Oost-Vlaanderen'. Het Crisismeldpunt is bereikbaar via 09 265 04 90.