HULP VOOR GEZINNEN IN OPVOEDINGSNOOD

"Ik kwam gewoon niet meer aan opvoeden toe, het ene probleem volgde op het andere. Het werd me allemaal teveel."

Elke ouder heeft het wel eens moeilijk met de opvoeding van de kinderen. Meestal vind je wel een oplossing. Maar soms zijn de problemen zo groot dat professionele hulp nodig is. Dan kunnen organisaties zoals 'de onze' je helpen. Die hulp kan vrijwillig zijn, maar ook verplicht.

We bieden 2 vormen van contextbegeleiding aan: Thuisbegeleiding en de Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding . Beide vormen zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen en/of jongeren van 0-18 jaar die hulp nodig hebben omdat er opvoedings- en of opgroeiproblemen zijn in het gezin. Soms komt de ontwikkeling van een kind in de knel of is er sprake van een combinatie van problemen met opvoeden en andere gezinstaken zoals huishouding, geldzaken, relatie, ... . Kenmerkend is dat problemen hardnekkig en complex zijn en dat de balans draaglast - draagkracht in het gezin ernstig verstoord is.

Het hoofddoel is dat de kinderen en/of jongeren in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. De noodzaak tot pedagogische ondersteuning is een kernelement in onze werking en voor onze doelgroepafbakening. Specialistische hulp bij gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij de minderjarige door een beperking (handicap) of een psychische stoornis bieden we niet. Daarvoor werken we samen met daarop gespecialiseerde diensten of verwijzen we - indien nodig - door.

Bij beide vormen komt onze begeleider bij het gezin thuis om samen te werken aan een oplossing van de problemen. Onze hulp sluit aan bij de vraag van het gezin en is gericht op het vergroten van de vaardigheden van gezinsleden door middel van het versterken van datgene wat goed gaat en het aanleren van nieuwe vaardigheden. De begeleider richt zich op het aanleren en versterken van vaardigheden, fungeert daarbij als rolmodel of zet anderen als rolmodel in. Hij richt zich op het verbeteren van de communicatie tussen de gezinsleden en activeert het sociale netwerk van jouw gezin.
Naast verbale contacten zijn er handelingscontacten in het gezin in de vorm van oefenen van nieuw gedrag, analyseren van videobeelden en ontwikkelen van manieren en middelen ter versterking van het effect van het handelen in het gezin. We willen het gezin dusdanig helpen dat ze na onze hulp voort kunnen in het leven en dat ze, zo veel mogelijk zelfstandig, met steun uit de eigen omgeving, verder kunnen.

We doen meer dingen samen. L. vertelt me opnieuw over wat hij doet op school en met zijn vrienden. De laatste weken vertelt hij moppen; we lachen samen. We gaan weer naar de cinema. Ik ben niet meer bang om mijn gedacht te zeggen tegen hem. Als hij te grof is geweest, komt hij zich excuseren eens hij afgekoeld is.
"Om hulp vragen is geen teken van zwakte, maar van kracht"

(Barack Obama)
"Wat ik geleerd heb? Een heel pak zaken. Het feit dat je niet alles alleen kan en er veel meer mensen klaar staan om je te helpen dan jezelf denkt. Daarnaast het 'verwerkingsproces'. Zelf zat ik namelijk heel diep en gaf mezelf vaak de schuld van 'had ik dit maar anders gedaan dan was ik niet in de situatie terecht gekomen dat ik begeleiding nodig had of heb'.
Dit brengt totaal niets op, je kan het verleden toch niet veranderen en het slorpt heel veel negatieve energie op die je kan gebruiken voor andere zaken. Dit was voor mij een heel moeilijke oefening net zoals de beginfase waarin ik mijn deur moest openzetten om hulp te vragen. Nadien bekeken heeft dit alleen maar positieve resultaten gehad als ik zie waar ik nu sta."
M. alleenstaande papa